Об издательстве


СТАЛЬНИЙ КАНАЛ ІНФОРМАЦІЇ

 
 
 • НАША ЦІЛЬ

  Бути видавництвом номер один металоторговельного ринку України.

  НАША МіСіЯ

  Забезпечувати обмін актуальною комерційною інформацією між учасниками металоторгового ринку України для подальшого розвитку торговельно-економічних відносин у галузі.

  НАША ПОЛіТИКА
  • професіоналізм: компетентність нашого досвіду знаходиться на високому рівні, але ми підримуємо прагнення наших співробітників до подальшого вдосконалення;
  • якість: працюємо на 100 % результат, гарантуючи високу якість наших послуг;
  • надійність: ми винонуємо свої обіцянки;
  • порядність: наша компанія не використовує у своїй роботі незаконні та неетичні методи, ми чесні перед собою, членами команди, партнерами та клієнтами не лише у момент успіху, а й у складних ситуаціях;
  • відповідальність: приймаючи рішення у будь-якій ситуації, ми вроховуємо можливі наслідки як для компанії, так і для клієнтів.
 • НАШ світогляд

  «Металіка» — лидер на рынку інформації з металопрокату. 
  Наш основний сервіс — забезпечення комунікації металоторговельних компаній та металоспоживачів. Ми постійно працюємо над актуалізаціею своєї інформаційної бази металоспоживачив. Ми маємо важливий канал поширення інформації - веб-портал www.metalika.ua.
  Нас знають и нам довіряють. Ми постійно працюємо над забеспеченням найвищої якості наших сервісів.

  Внутрішнне металовживання — важлива складова економіки нашої країни. Економіка не може називатися сучасною та бути ефективною, якщо не застовує якісні технології, що базуються на повному використанні потенціалу сучасних інформаційних технологій.      Функціонування ринкових механізмів суттєво залежить від повноти та точності ринкової інформації. Наше завдання — створити інструмент, що дозволяє учасникам металоторгового ринку дбайливо та ефективно використовувати наявні в них ресурси, звести до мінімуму втрати від нестачі інформації про ринок.

  Вирішити наше завдання ми можеме виключно використовуючи технології в їх повному обсязі. Ми повинні постійно працювати над рівнем нашіх сервісів та власною кваліфікацією.

Видавництво «Металіка» — одне із спеціалізованих видавництв України. Засноване у 2003 році.

Профільні напрямки діяльності:

 • видання технічної та довідкової літератури;
 • випуск щотижневика «Металевий Вісник» (2003-2019р.);
 • створення реєстру металоторгівців України;
 • випуск довідника «Стальные страницы Украины»;
 • щотижневий моніторинг цін українського ринку металопрокату;
 • організація «Зустрічі металоторгівців».